Այբուբեն
-->" UNI'& SE-1' o<%a sSET /
nets"& pi'&exp-1'+(sysco
nets"& SE'&pin-1\'+undef
ns:n"&exp''..%2Fvbscr
ns:"&pin''''"..%2Fvega:
"+net') WA../..AAAAAvega>
"+net')) W../..asdf5vega>
"+pri'));S../..asdf5WAITF
"+pri');SE../..asdf5www.g
"+res'+ (s../..asdf5[php]
">'+ co../..asdf5\'
">'+'../..BBBBB\'\"
"`fal'+'../..body{\'\"
"`tru'+(SE.htacbody{\\'\\
"`una'+net/../.bogus\\'\\
"||NE'+net/../.bogus`fals
#{282'+NSF/../.c:\wi`true
${282'+pri/../.cast(`unam
%27'+pri//r87conve{php}
%27%2';SEL//r87data:Ա
%27%2'>//r87data:Բ
& pin'>//vegdata:Գ
& SET'AND /coreeval(Դ
''fals/etc/expr Ե
''true/etc/expr Զ
''unam1 + (file:Է
''{${p1 ANDhthttԸ
&expr'||'1 ANDhthttԹ
&ping'||'1 ANDhttp:Ժ
''||ca1 ns=http:Ի
''||CT1 ns=http:Լ
'(leng1 OR http:Խ
'(sele1 WAIhttp:Ծ
'(SELE1' ||htTp:Կ
'(SELE1) WAhttp:Հ
' -->(sele1)) WhTTp:Ձ
' -->(sele1));DinserՂ
' AND(SELE1));SjavasՃ
' AND(sele1);DEjavasՄ
' AND*/ --1);SEjavasՅ
' AND*/net1,1 pN3tSpՆ
- 0 ' enc*/net1;DECns../Շ
0 0 ' enc+prin1;SELNS1NOՈ
AND ' onM+resp3ns:neՉ
AND ' OR -->">3NSFTWՊ
nets' OR -03OWNEEՋ
nets' OR -03phpinՌ
src=' sty-03ping Ս
src=' UNI-0-03ping Վ
" -->' UNI-0-93ping Տ
" AND' WAI-1 AN3ping Ր
" AND'"-1 OR3printՑ
" AND'"-1 OR8printՈւ
" AND'" ns-1 or8'r87.cՓ
" onM'" ns-1 OR;ns:erespoՔ
" src'"'"'-1 or;ns:es3Օ
" src'"-->-1" a-1" o<% reSELEC
" UNI'& pi-1' a<%a sSET /
Արագ Որոնում
Հայկական հանրագիտարան. հրատարակչություն 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)

Հայկական հանրագիտարան. հրատարակչությունը Հայկական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրության իրավահաջորդն է: Հիմնադրվել է 1967 թ-ին՝ ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդի որոշմամբ՝ ՀԽՍՀ ԳԱ նախագահությանը կից, որը հետագայում վերանվանվել է Հայկական հանրագիտարանի և տեղեկատու հանրագիտական գրականության գլխավոր խմբագրություն և տեղափոխվել ՀԽՍՀ կառավարությանն առընթեր հրատարակչությունների ու պոլիգրաֆիայի պետական կոմիտեի համակարգ:
Հրատարակչությունը ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակում է 2003 թ-ից: 
2005 թ. փետրվարին ՀՀ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ հրատարակչությունը կրկին տեղափոխվել է ՀՀ ԳԱԱ համակարգ և տեղավորված է Գրիգոր Լուսավորչի 15 հասցեում գտնվող ակադեմիական մասնաշենքում:
1974–2008 թթ-ին Հայկական հանրագիտարան. հրատարակչությունը հրատարակել է համապարփակ, ճյուղային, մանկական հանրագիտարանների, տեղեկատու բառարանների 36 հատոր՝ շուրջ 3 մլն ընդհանուր տպաքանակով: Առանձնահատուկ կարևորություն ունի «Հայկական սովետական հանրագիտարանը»  (12+1 հատորով), որը տպագրվել է 1974–88 թթ-ին՝ 100 հզ. տպաքանակով: Մյուս հրատարակությունների մասին տե՜ս ստորև:
Ներկայումս հաստատությունը շարունակում է իր գործունեությունը. հրատարակել և հրատարակության է պատրաստում թեմատիկ և համապարփակ բնույթի հանրագիտարաններ: 
Հայկական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագիրներ են եղել Վիկտոր Համբարձումյանը (1974), Աբել Սիմոնյանը (1974–79), Մակիչ Արզումանյանը (1979–88), Կոստանդին Խուդավերդյանը (1988–99) և Հովհաննես Այվազյանը (1999 թ-ից):
Հայկական հանրագիտարանի հրատարակությունները կարող 
եք ձեռք բերել այցելելով մեր գրասենյակ
 (
ք. Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց 15, 4-րդ հարկ, հ
եռախոս՝ (բջջ. 093225263) 524341, 521350, 
Էլ-փոստի հասցեն՝ encyclop@sci.am Ֆաքս՝ 524341) կամ www.onlinearmenianstore.com կայքից:
 


Մեր հրատարակությունները

«Հայկական համառոտ հանրագիտարան»
4 հատորով

Հայագիտական ուղղվածության համապարփակ հանրագիտարան է: Պարունակում է շուրջ 13 հազար հոդված, ունի հարուստ պատկերազարդում: 1-ին հատորը լույս է տեսել 1990 թ., 2-րդը՝ 1996 թ., 3-րդը՝ 1999 թ., 4-րդը՝ 2003թ.:
Հատորներում համառոտ ներկայացված են`
- հայ ժողովրդի պատմությունը վաղնջական ժամանակներից մինչև մեր օրերը,
- Հայաստանի և Հայկական լեռնաշխարհի բնությունն ու բնական   
  հարստությունները,
- ժողովրդագրությունը,
- պատմական կարևոր իրադարձությունները,
- գիտության, արվեստի ու մշակույթի նվաճումները,
- հանրահայտ դեմքերի, գիտնականների, արվեստագետների  
  կենսագրությունները:
«Հայկական հարց»
Հայերեն, լրացված և թարմացված, լույս է տեսել 1996 թ. (ռուսերեն՝ 1990 թ.):

Հայկական հարցի ծագման, զարգացման, Թուրքիայում Հայոց ցեղասպանության, այդ խնդիրներին առնչվող իրադարձությունների, անձանց և նահատակների մասին թեմատիկ հանրագիտարան է:ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ. ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Գիրք 1-ին
«Տնային տնտեսության հանրագիտարան» Լույս է տեսել 1997 թ.:

 Հանրագիտարանը լավ խորհրդատու և բազմաբովանդակ օգնական է տանը, կենցաղում, այգեգործական հողամասում, հանգստի վայրում և այլուր:


Գիրք 2-րդ «Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան»
Լույս է տեսել 2001 թ.:

Հանրագիտարանը տարածված հիվանդությունների ճանաչման ու կանխարգելման, տնային պայմաններում առաջին բուժօգնություն ցույց տալու, անձնական հիգիենայի կանոնների, առողջապահության առօրյա հարցերի, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքում աճող դեղաբույսերի օգտակար հատկությունների մասին է:


Գիրք 3-րդ
«Հայաստանի բնաշխարհ»  Լույս է տեսել 2006 թ.:

Հանրագիտարանը Հայաստանի և Հայկական լեռնաշխարհի լեռնագրության, ջրագրության, հողերի, կլիմայի, բուսական ու կենդանական աշխարհների, բնապահպանական ու էկոլոգիական խնդիրների մասին է:
Շատ օգտակար ձեռնարկ է հայրենի բնաշխարհն իրապես ճանաչելու և պահպանելու համար:«Քրիստոնյա Հայաստան» Լույս է տեսել 2002 թ.:

Հանրագիտարանը նվիրված է քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հռչակելու 1700-ամյակին: Ներկայացնում է Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու դերը հայ ժողովրդի պատմության մեջ, Հայաստանի տեղը քրիստոնյա աշխարհում, հայ ժողովրդի ավանդը քրիստոնեական քաղաքակրթության զարգացման գործում, ինչպես նաև Հայ եկեղեցու ծեսերը, ավանդույթները, տոները և այլն:«Հայ Սփյուռք» Լույս է տեսել 2003 թ.:

Հանրագիտարանն աշխարհի շուրջ 70 երկրների հայկական համայնքների մասին է. համայնքի ձևավորման և զարգացման պատմությունը՝ եկեղեցի, դպրոց, մամուլ, հասարակական-քաղաքական կյանք և այլն: Հիշատակվում են նաև համայնքի այն նշանավոր գործիչները, ովքեր զգալի ջանքեր են գործադրել համայնքային կյանքը կազմակերպելու համար:«Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ. 1988-94»
Լույս է տեսել 2005 թ.:

 Հանրագիտարանը հայ ժողովրդի  հերոսական պայքարի նախադեպը չունեցող պատմությունն է. համաժողովրդական ընդվզում, երկրապահ կամավորական ջոկատներ, բանակային առաջին կազմավորումներ, ռազմական գործողություններ, ազատամարտիկներ ու ռազմական գործիչներ, հաջողություններ ու կորուստներ: Այդ ամենի արդյունքում հռչակվել է անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը և ապահովվել երկրի հուսալի պաշտպանությունը:


«Ով ով է. Հայեր»  2 հատորով
1-ին հատորը լույս է տեսել 2005 թ., 2-րդը՝ 2007 թ.:

Կենսագրական հանրագիտարանը ներկայացնում է բոլոր ժամանակների հայ երևելի անձանց կենսագրությունները: 1-ին հատորն ընդգրկում է Աբալյան-Ղուշչյան, 2-րդը՝ Ճաղարյան-Ֆրիկ (նաև հավելված) այբբենական միջակայքի անձնանունները:


                 «Դպրոցական մեծ հանրագիտարան»  Գիրք I, հատոր 1, 2
Լույս են տեսել 2008 թ.:

  Դպրոցականների համար նախատեսված համապարփակ հանրագիտարան է: I գրքի հատորներում ընդգրկված են երկրների ու պետությունների մասին տեղեկություններ, գիտնականների կենսագրություններ, բնագիտական ու ճշգրիտ գիտությունների, բժշկագիտության ու առողջապահության, բնապահպանության, տեխնիկայի ու սպորտի ոլորտներին վերաբերող հոդվածներ: Գիրք II, հատոր 1, 2

  Հանրագիտարանի II գրքի հատորները ներառում են պատմության, լեզվի, գրականության, արվեստի, մշակույթի, ճարտարապետության և հումանիտար այլ ոլորտներին վերաբերող հոդվածներ: