Այբուբեն
and 9999/99999Հ
and 9999999999Ձ
and(9999999999Ղ
and(99999Ճ
" and99999conveՄ
" and99999s3Յ
"/*--99999s3Ն
"/*--99999s3Շ
-099999ԱՈ
-099999ԲՈու
-099999ԳՉ
/*--*99999ԴՊ
/*--*99999ԵՋ
099999ԶՌ
099999ԷՍ
099999ԸՎ
099999ԹՏ
099999ԺՐ
099999ԻՑ
099999ԼՓ
199999ԽՔ
199999ԾՕ
9999 99999ԿՖ
Արագ Որոնում


Ցանկացած հեռավորություն, որը կարելի է չափել,մաթեմատիկոսներն անվանում են վերջավոր:
Տունը, փողոցը, քաղաքը և նույնիսկ Երկիր մոլորակը կարելի է չափել: Գիտնականները կարողանում են չափել նաև Երկրից մինչև Արեգակը, աստղերը և նույնիսկ աստղադիտակով երևացող աստղերի հեռավորությունները:
Բայց չէ՞ որ մենք կարող ենք, թեկուզ և մտովի, թռչել ավելի ու ավելի հեռու... չէ՞ որ ցանկացած չափերի հեռավորությունից այն կողմ էլի ինչ-որ բան կա, և այդպես շարունակ:
Իսկ այժմ խոսենք մեկ այլ բանի մասին. տեսնենք, թե որն է ամենամեծ թիվը: Ձեր իմացած ամենամեծ թվին ավելացրեք 1, և կստացվի նոր, ավելի մեծ թիվ, դրան նույնպես ավելացրեք 1, կստացվի հերթական ավելի մեծ թիվը, և այդպես շարունակ...: Հետևաբար ամենամեծ թիվը գոյություն չունի: Ինչպես ասում են, գոյություն ունի թվերի անվերջ բազմություն:
Մեր օրինակում «և այդպես շարունակ» արտահայտության մեջ է թաքնված անվերջության գաղտնիքը: Երբ մենք ասում ենք «և այդպես շարունակ», նշանակում է, որ գործողությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, կարելի է կրկնել ցանկացած անգամ` անվերջ: Ահա հենց այդպիսի դեպքերում էլ խոսում են անվերջության մասին: Ինչ աստղ էլ որ վերցնենք, կա նրանից ավելի հեռավորը: Թվերն անվերջ են, որովհետև չկա «ամենամեծ թիվ», յուրաքանչյուր թվին հետևում է մեկ ուրիշը՝ ավելի մեծը:
Որքան էլ որ այստեղ անորոշ է մնում անվերջության գաղափարը, այնուամենայնիվ, այն կոնկրետ ու օգտակար կիրառություն ունի, հատկապես՝ մաթեմատիկական հաշվարկներում: