Այբուբեն
"/*--99999conveՃ
"/*--99999s3Մ
-099999s3Յ
-099999s3Ն
-099999ԱՇ
/*--*99999ԲՈ
/*--*99999ԳՈու
099999ԴՉ
099999ԵՊ
099999ԶՋ
099999ԷՌ
099999ԸՍ
099999ԹՎ
099999ԺՏ
199999ԻՐ
199999ԼՑ
and 9999 99999ԽՓ
and 9999/99999ԾՔ
and(9999999999ԿՕ
and(9999999999ՀՖ
" and9999999999Ձ
" and99999Ղ
Արագ Որոնում


Լրջուն
Օրոճ
Ներկատու են իրենց տարբեր օրգաններում ու հյուսվածքներում ներկող նյութեր արտադրող և կուտակող բույսերը: Այդպիսիք են բակլազգիների, տորոնազգիների, գաղտրիկազգիների, աստղածաղկազգիների, արենախոտազգիների, թթազգիների առանձին տեսակներ: 
Բույսերից ներկ ստանում են դրանք տաք ջրով, թթվային կամ հիմնային լուծույթներով լուծամզելու, երբեմն՝ հյութը մամլաքամելու միջոցով:
Ներկանյութ ստանալու համար օգտագործում են բույսն ամբողջությամբ (քարաքոս), արմատներն ու կոճղարմատները (փշաքեղ, տորոն), կանաչ զանգվածը՝ տերևներով (լրջուն), ծաղիկը և ծաղկամասերը (քրքում, կանճրակ, ոջլախոտ, օրոճ, վաղենակ), կեղևը (կաղնի, խնձորենի), փայտանյութը (սեքվոյա, սանդալենի, հացենի, կաղնի, բարդի և այլն): Դեղին ներկ կարելի է ստանալ, օրինակ, ծորենուց, օրոճից, ոջլախոտից, իշակաթնուկից,
Փշաքեղ
կանճրակից, սոֆորայից, երկնագույն և մանուշակագույն՝ լրջունից, փիփերթից, տուղտավարդից, գետնամուշկից, ներկատու մատիտեղից, կարմիր՝ սրնգենուց, տորոնից, սպանդից, մակարդախոտից, նռնենուց, շագանակագույն՝ փշաքեղից, աղտորից, ընկուզենուց, կաղնուց և տանձենուց, նարնջագույն՝ քրքումից, կանաչ՝ թանթրվենու և եղինջի տերևներից, տորոնի արմատներից, գիհու պտուղներից, թթենու ծաղկաբույլերից և այլն:
Բնական ներկերն անվտանգ են և օգտագործվում են սննդի արդյունաբերության (պանրիկներին, ճարպերին, հրուշակեղենին, խմիչքներին գույն տալու համար), օծանելիքի, գորգերի արտադրության մեջ: